Antennebureau alles over antennes

Plaatsing antennes

Voor de plaatsing van antenne-installaties gelden wetten en regels. Deze worden zowel op gemeentelijk als op provinciaal en nationaal niveau vastgesteld. Ook internationaal zijn er wetten, regels en verdragen die van toepassing zijn bij de plaatsing van een antenne-installatie. 

Hier vindt u de informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de plaatsing van antenne-installaties op een rij. Ook vindt u informatie over de mogelijkheden tot inspraak bij de plaatsing van antennes.

Regels bouwen en ruimtelijke ordening

Voor het plaatsen van antennes is in veel gevallen geen vergunning nodig voor de activiteit bouwen. In bijlage II, art. 2, onderdelen 15 t/m 17 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan de voorwaarden. Het besluit maakt onderscheid tussen antennes in het algemeen en noemt verder in het bijzonder antennes voor mobiele communicatie en schotelantennes. Dit betekent dat bij sommige antennes die technisch en uiterlijk hetzelfde zijn er andere regels gelden omdat ze voor een ander doel worden gebruikt.
Ook voor het afwijken van de regels van het bestemmingsplan is geen vergunning nodig als wordt voldaan aan de uitzonderingen van de vergunningplicht van art. 2, onderdeel 15 t/m 17 van bijlage II Bor.

Milieu

Voor antenne-installaties met een opgenomen vermogen van meer dan 4 kilowatt moet een vergunning worden aangevraagd voor de activiteit milieu. Dit volgt uit cat. 20.6 van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Samenvatting in tabel

Tabel: Waar staan de regels voor het bepalen van de vergunningplicht?

Besluit omgevingsrecht           Provinciale of gemeentelijke verordening
Omgevings-vergunning Bijlage I cat.20 Bijlage II art. 2 Bijlage II art. 3a Bijlage II art. 4a, lid 1 Bijlage II art. 4a. lid 2  
Bouwen   *   * *  
Afwijken RO   *   * *  
Rijksmonument     *      
Milieu *          
Provinciaal of gemeentelijk monument           *

Op het omgevingsloket kunt u voor verschillende type antenne-installaties een vergunningcheck uitvoeren.

Is dit niet de informatie die u zoekt, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Antennebureau via 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief) of info@antennebureau.nl.