Antennebureau alles over antennes

Gevoeligheid voor elektromagnetische velden

Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten, zoals hoofd-, spier- en gewrichtspijn, als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd.

Er zijn diverse bronnen die elektromagnetische velden produceren. Binnenshuis zijn dit bijvoorbeeld wekkerradio’s, elektrische dekens, draadloze huistelefoons (DECT) en mobiele telefoons. Buitenshuis gaat het bijvoorbeeld om antenne-installaties voor mobiele telefonie en omroep.

Geen duidelijk wetenschappelijk bewijs

Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek niet bevestigd dat blootstelling aan elektromagnetische velden gezondheidsklachten veroorzaakt. Hierbij gaat het om de blootstelling waarmee burgers in dagelijkse situaties te maken krijgen. Wel zijn er beperkte aanwijzingen gevonden dat er een samenhang is tussen de veronderstelling blootgesteld te worden en de ervaren klachten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat elektromagnetische overgevoeligheid officieel geen medische aandoening is. Het Kennisplatform heeft het Kennisbericht 'Elektrogevoeligheid' opgesteld om de gezondheidsproblemen van elektrogevoeligen en de gevolgen daarvan te verduidelijken. Dit document vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Blootstelling verminderen?

Ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor het ontstaan van klachten kan het zijn dat u blootstelling aan elektromagnetische velden zoveel mogelijk wilt beperken. Het Kennisplatform heeft hiervoor een aantal praktische tips om blootstelling tijdens het bellen met een mobiele telefoon te verminderen op een rij gezet. U vindt het document 'Anders omgaan met mobiele telefoons" aan de rechterzijde van deze pagina.