Antennebureau alles over antennes

Gezondheid & veiligheid

Berichten in de media over mogelijke nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden van antennes leiden regelmatig tot ongerustheid. Blootstelling aan een te hoge veldsterkte heeft opwarming van het lichaam tot gevolg. Daarom zijn er blootstellingslimieten opgesteld. Hier vindt u meer informatie over de effecten van antennes op de gezondheid, elektrogevoeligheid en deze blootstellingslimieten.

Ook vindt u hier informatie over de instanties die zich bezig houden met elektromagnetische velden en gezondheid, en de criteria voor goed wetenschappelijk onderzoek. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar de invloed van antennes op de gezondheid, maar niet alle onderzoeken zijn even betrouwbaar.

Is dit niet de informatie die u zoekt, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Antennebureau via 0900 - 268 36 63 (lokaal tarief) of info@antennebureau.nl.