Antennebureau alles over antennes

Veldsterktemetingen

Hier vindt u een overzicht van de veldsterktemetingen in Nederland die Agentschap Telecom in opdracht van het Antennebureau heeft uitgevoerd. In dit overzicht kunt u zien of er bij u in de buurt is gemeten en wat daar de elektromagnetische veldsterkte is.

Een veldsterktemeting is een meting naar de sterkte van het elektromagnetische veld op een bepaalde plek. De sterkte van het elektromagnetische veld om ons heen is gebonden aan blootstellingslimieten. Deze limieten zijn vastgesteld omdat er uit onderzoek naar de gezondheidseffecten van antennes naar voren is gekomen dat bij te hoge veldsterktes het lichaam kan opwarmen.

Blootstellingslimieten in Nederland

De blootstellingslimieten zijn aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een onafhankelijke organisatie van wetenschappers. De limieten voor gsm 900 MHz en gsm 1800 MHz zijn 41 en 58 Volt per meter; voor UMTS en WiFi (2100 MHz en hoger) is dit 61 Volt per meter, en voor omroep 28 Volt per meter.

Wat wordt gemeten bij een veldsterktemeting?

Agentschap Telecom, de toezichthouder op het gebruik van elektromagnetische velden, voert jaarljks door heel Nederland steekproefsgewijs veldsterktemetingen uit om na te gaan of de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen nergens worden overschreden. Bij deze veldsterktemetingen worden alle elektromagnetische velden van 100 kHz tot 3 GHz in het radiofrequente gebied gemeten, waarbij het hoogst gemeten signaal op dat moment wordt geregistreerd.

In de gemeten waarde zijn dus alle op de locatie aanwezige elektromagnetische velden van bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet, mobiele telefonie en draadloze huistelefoon (DECT) in de lucht meegenomen.

Hoe wordt gemeten?

Wilt u weten hoe een veldsterktemeting precies in zijn werk gaat, dan kunt u aan de rechterkant de pocket  "Meten van elektromagnetische velden" downloaden.

Meetresultaten

Uit geen enkele veldsterktemeting blijkt dat de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen worden overschreden. Op straatniveau wordt meestal tussen de 0,5 en 3 Volt per meter gemeten. In woningen is dit in de meeste gevallen 1 Volt per meter of minder.

Betrouwbaarheid metingen

Bij het uitvoeren van een meting is Agentschap Telecom verplicht zich aan een aantal richtlijnen te houden. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen. U kunt er van uit gaan dat het agentschap zich aan de richtlijnen houdt, waardoor de metingen betrouwbaar zijn. Hiernaast vindt u de richtlijnen voor het beoordelen van een meetrapport.

Kan het Antennebureau een veldsterktemeting voor mij uitvoeren?

U kunt niet zomaar een verzoek tot een veldsterktemeting indienen bij het Antennebureau. Er zijn commerciële partijen in Nederland die veldsterktemetingen uitvoeren. Het Antennebureau en Agentschap Telecom mogen als rijksoverheid de markt niet vervuilen. Daarom laat het Antennebureau alleen veldsterktemetingen uitvoeren in het kader van haar voorlichtingsactiviteiten.

Het Antennebureau beslist zelf of een veldsterktemeting wel of niet zinvol is voor haar voorlichtingsactiviteiten. Verzoeken van burgers neemt het Antennebureau in principe niet in behandeling.