Antennebureau alles over antennes

Omrekenhulp voor elektromagnetische veldsterktes

In de praktijk worden verschillende meeteenheden gebruikt voor het meten van elektromagnetische velden.

In het algemeen wordt de sterkte van een elektromagnetisch veld in het radiofrequentiespectrum uitgedrukt in volt per meter (V/m). Dit is de meeteenheid voor het elektrische veld. Het product van het elektrische en het magnetische veld noemen we de vermogensdichtheid, uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m2).

U mag niet boven de limieten worden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Deze worden uitgedrukt in V/m. U vindt de blootstellingslimieten op onze pagina Blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

In sommige rapporten wordt de eenheid voor vermogensdichtheid gebruikt:

W/m2 Watt per vierkante meter
W/cm2 Watt per vierkante centimeter
μW/m2 Microwatt per vierkante meter

Heeft u een meetrapport waarin een van deze meeteenheden voorkomt? Met onze omrekenhulp kunt u eenvoudig de waarde omrekenen naar V/m om deze te toetsen aan de blootstellingslimiet.

Rekenvoorbeeld

Heeft u een rapport waarin bijvoorbeeld als meetuitkomst 10.000 μW/m2 staat? Dan vult u bij vermogensdichtheid 10000 in. Bij het witte rechterblokje klikt u op het pijltje en kiest u voor μW/m2. Vervolgens drukt u op berekenen. U krijgt dan te zien dat 10.000 μW/m2 hetzelfde is als 1,942 V/m.

Naar omrekenmodule

Meer achtergrondinformatie

Heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld hoe een elektromagnetisch veld ontstaat? Bezoek op onze website dan onze pagina Elektromagnetische velden.

Op onze pagina Veldsterktemetingen kunt u resultaten van metingen bij antennes in Nederland bekijken.