Antennebureau alles over antennes

Elektromagnetisch spectrum

Er wordt een onderscheid gemaakt in elektromagnetische velden. Dit onderscheid is gebaseerd op frequentie en golflengte. De verschillende elektromagnetische velden vormen samen het elektromagnetisch spectrum. Dit spectrum bestaat uit:

  • (extreem) laagfrequente velden
  • radiofrequente velden
  • infrarood licht
  • zichtbaar licht
  • ultraviolette straling
  • röntgenstraling
  • gammastraling