ICNIRP-richtlijnen

In dit document vindt u de richtlijnen van de ICNIRP. Dit zijn de richtlijnen voor de blootstellingslimieten.