Elektromagnetisch spectrum

Weergave van het elektromagnetisch spectrum met daarbij de ionisatiegrens