Antennebureau alles over antennes

Disclaimer Antennebureau

Hoewel veel aandacht wordt besteed aan juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Daar waar wet- of regelgeving van toepassing is prevaleren de teksten daarvan altijd boven die op de website. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Het Antennebureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of het gebruik van informatie van deze site. Het Antennebureau aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de gevolgen van het klikken op links op deze site naar sites die geen deel uitmaken van het domein antennebureau.nl.