Gecamoufleerde antennes

Sommige antennes zijn gecamoufleerd. Zo passen ze beter in het straatbeeld. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de kleur van de zendmast aan de kleur van de paal of het gebouw waar die aan hangt. Of antennes plaatsen in reclameborden of achter panelen in gebouwen.  

Rol gemeente gecamoufleerde antenne

In het Antenneconvenant (PDF, 3,2 MB) is opgenomen dat gemeenten voor bepaalde antennes eisen mogen stellen aan hoe de antennes gecamoufleerd kunnen worden. Ook kunnen zij dit onderwerp in hun antennebeleid als eis opnemen.