Antenne radiozendamateur

Radiozendamateurs bouwen hun eigen zenders en antennes voor het doen van experimenten. Ze leggen contact met andere zendamateurs voor hun plezier. Radioamateurs moeten een examen afleggen en zich registreren bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Daarmee zijn zij bevoegd om te zenden en te ontvangen met hun antenne.

Regels bouwen antenne radiozendamateur

Een zendamateur heeft veel vrijheid bij het bouwen en experimenteren met antennes voor het bereiken van een optimaal ontvangst. De antennes van radioamateurs zijn vaak uitgerust met harken, staven en schotels.

Een antenne-installatie van een radiozendamateur heeft geen omgevingsvergunning van de gemeente nodig als de antenne:

  • achter het voorerf wordt geplaatst. Voor een balkon geldt dat de antenne niet buiten de muren van de voorgevel mag steken;
  • kleiner is dan 5 meter. Als de antenne aan het dak is bevestigd, mag het gedeelte dat boven de dakrand uitsteekt niet langer zijn dan 5 meter;
  • niet op een monument wordt geplaatst.

In alle andere gevallen is een omgevingsvergunning nodig.

Zendamateurs bouwen vaak in de breedte. Als het bouwwerk het straatbeeld te veel aantast, kan de gemeente zich beroepen op de excessenregeling. Het Burenrecht geeft wettelijk houvast als er geen overeenstemming is tussen de buren over het bouwwerk van antennes.

Antennes radiozendamateurs zenden niet continu

De antenne-installatie van een radiozendamateur zendt alleen als de zendamateur zijn hobby uitoefent. In de praktijk is dit maar een heel klein deel van de tijd.

Er zijn in Nederland twee grote landelijke verenigingen actief, de VERON en de VRZA. Voordat een zendamateur mag zenden, moet hij slagen voor een examen en zijn frequentiegebruik registreren bij de RDI.

Storingen door radiozendamateurs

Als een zendamateur storing veroorzaakt, wordt er van hem verwacht dat hij meewerkt aan het oplossen hiervan. Dit staat in de gedragsregels voor zendamateurs de RDI.

Radiozendamateur is geen etherpiraat

Een radiopiraat wordt vaak een radiozendamateur genoemd. Etherpiraten mogen, in tegenstelling tot zendamateurs, geen gebruik maken van zendapparatuur, beschikken niet over de benodigde kennis en zijn niet geregistreerd. Piraten houden zich voornamelijk bezig met radioprogramma’s en het uitzenden van muziek, niet met experimenten. De uitzendingen van deze piraten zijn illegaal.

Radiozendamateurs helpen bij noodsituaties

Zendamateurs zijn in staat om in allerlei situaties radioverbindingen te maken. Dit kan van grote waarde zijn bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige gebeurtenissen. De Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) is een vrijwilligersorganisatie van geregistreerde zend- en luisteramateurs die hulpverleningsdiensten ondersteunen bij noodsituaties. In de provincie Zeeland ondersteunt de Delta Radio Communicatie Ondersteuning (DRCO) de hulpverleningsdiensten bij noodsituaties.