Nieuwsbrief Activiteiten Antennebureau 2020

Door de signalen vanuit de maatschappij zetten wij dit jaar in op meer metingen elektromagnetische straling en komt 5G in het Antenneregister.

Ook laten we onderzoeken of de informatiebehoefte en beleving rondom antennes en elektromagnetische straling verandert door de komst van 5G. Lees voor meer informatie en meer activiteiten onze nieuwsbrief Activiteiten Antennebureau 2020.

De nieuwsbrief gaat naar iedereen die zich hiervoor aanmeldt op onze website.