Antennebureau alles over antennes

Folders en brochures

Voor het lezen van de PDF-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig.

Download


Brochure ‘Alles over antennes’

In deze brochure krijgt u antwoord op belangrijke vragen over mobiele communicatie, zoals:

- waarom is de plek van een antenne belangrijk?

- Beïnvloeden antennes mijn gezondheid?

- Welke regels gelden bij het plaatsen van antennes?

- Kan ik meepraten over de plaatsing van antennes?

U kunt de brochure downloaden of bestellen via het formulier rechtsboven in deze pagina.

Download


Pocket 'Meten van elektromagnetische velden'

Het beoordelen van een meetrapport van elektromagnetische velden kan soms lastig zijn. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden heeft daarom deze handige pocket samengesteld, waarin overzichtelijk is weergegeven hoe u een meetrapport kunt beoordelen.

U kunt de pocket downloaden.

Download


Nota Nationaal Antennebeleid

Het Nationaal Antennebeleid, geformuleerd door het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (2000). In deze nota staat onder andere informatie over het plaatsen van antennes binnen de kaders van de wet- en regelgeving op het gebied van volksgezondheid, veiligheid, milieu, bouw en ruimtelijke ordening. Ook vindt u in deze nota antwoorden op andere vragen uit de maatschappij.

Download


Brochure plaatsing (schotel)antennes

Vanaf 1 oktober 2010 gelden nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen. In deze publicatie van VROM vindt u de regels voor (schotel)antennes.

U kunt deze publicatie bestellen via rijksoverheid.nl.

Download


Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden op de gezondheid

Dit handboek is ontwikkeld door de World Health Organization naar aanleiding van de bezorgdheid onder de bevolking over de mogelijke gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden.

Download


Gsm en UMTS-antennes

"Wat betekenen ze voor uw gezondheid?”. Dat is de centrale vraag die GGD Nederland en het Landelijk Centrum Medische Milieukunde (LCM) in hun informatieblad (2006) beantwoorden.

Download


Gezond en veilig wonen

Weet u hoe veilig en gezond uw woning is? Lang niet iedereen is bekend met de diverse gezondheids- en veiligheidsrisico's in en om het huis. Daarom geeft het voormalige ministerie van VROM in deze publicatie (2005) tips voor gezond en veilig wonen en leven.